Czytaj książkę w dwie godziny – szybkie czytanie z mistrzem świata

PRELEGENT: Mikołaj Lisiak

nagranie webinaru z dnia 21.04.2020