Jak ułożyć proces sprzedaży online, aby zawsze realizować wyznaczone cele

PRELEGENT: Barbara Piasek

nagranie webinaru z dnia 26.03.2020