Kryzys przywództwa czy szansa na odrodzenie?

PRELEGENCI: Wadim Żarski, Magdalenia Bienia

nagranie webinaru z dnia 24.04.2020