Pułapki myślenia oraz ich skutki w biznesie, Możliwości wykorzystania narzędzi lean managment

PRELEGENCI: Tomasz Wysoczański, Cezary Fanselow

nagranie webinaru z dnia 28.04.2020