Zgłoszenie Gościa na spotkanie

Wybierz do którego z Klubów chcesz zaprosić Gościa:

WFS Gold Wrocław

WFS Ladies

WFS Gold Katowice

WFS Gold Częstochowa

Zgłoszenie Gościa na spotkanie

Wybierz do którego z Klubów chcesz zaprosić Gościa:

WFS Gold WROCŁAW

Imię i nazwisko rekomendowanego gościa *
Telefon *
Email: *
Nazwa firmy *
Branża *
Skąd się znacie? *
Imie i nazwisko zgłaszającego *
Email zgłaszającego *

Zgłoszeń mogą dokonywać WYŁĄCZNIE czynni członkowie Klubu oraz Dyrektorzy.

Po 30 sekundach od naciśnięcia przycisku "Wyślij", formularz zostaje odświeżony - można wtedy zgłosić następnego gościa.

[forms ID=19]
Na spotkanie którego Klubu WFS chcesz zaprosić gościa? *

Dane kontaktowe gościa WFS Ladies

Imię i nazwisko rekomendowanego gościa *
Telefon *
Email *
Nazwa firmy *
Branża *
Skąd się znacie? *
Imię i nazwisko zgłaszającego *

Zgłoszeń mogą dokonywać WYŁĄCZNIE czynni członkowie Klubu oraz Dyrektorzy.